Life is a book. Writing down whatever you want it to be. Whatever it is, sadness, happiness, exciting, boring. Make it all more colorful, vivid and interesting.

 

Read More

 

About Me

My list of 10 interesting facts about Kuala Lumpur

September 13, 2018

1/20
Please reload

recent  posts

Please reload

For more posts

Who's the best teacher!

May 1, 2015

 

Trường học dạy kiến thức, xã hội cho kinh nghiệm

 

Trường học dạy cách lắng nghe, xã hội buộc phải hành động

 

 

Trường học dạy phải biết nhìn vào thất bại để cố gắng, xã hội hướng đến những thành công

 

Trường học dạy cách khắc phục điểm yếu, xã hội chỉ cách phát huy điểm mạnh

 

Trường học hướng đến sự hoàn hảo trước khi muốn hành động, xã hội hướng đến hành động ngay

 

Trường học cho cảm giác an toàn, xã hội cho động lực hành động bất chấp.....

 

Trường học, xã hội, người thầy trên bục giảng hay người thầy ngoài xã hôi, đều là những người thầy tuyệt vời, chỉ khác ở cách ta tiếp thu....

 

Nếu chỉ được một trong hai người thầy dạy thì chưa đủ..

 

Nếu được cả hai người thầy dạy cùng một lúc sẽ thật tuyệt vời nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể tiếp thu được. Có lẽ!!

 

Có những bài học cực kì hay cũng có những bài học cực kì đau. đau dữ dội. nhiều khi phải mất cả ngày trời , cả tháng trời, cả năm trời, vẫn chưa hiểu nổi. Hay hiểu....... nhưng vẫn chưa thay đổi được.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

My list of 10 interesting facts about Kuala Lumpur

September 13, 2018

5 practical things to do in the first days moving to KL

September 11, 2018

1/15
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now